اطلاعات دوره

استاد دوره : اساتید دوره ها بر اساس برنامه ریزی آموزشگاه تعیین و ابلاغ می گردد.
هزینه دوره : 100,000 ریال
شروع دوره : سه شنبه، 31 مرداد 1396

توضیحات دوره

کلیه افراد علاقه مند به ثبت نام در دوره بازیگری آموزشگاه سینمایی آپادانا ملزم به شرکت در تست ورودی و انجام ارزیابی های بدوی می باشند .تست بازیگری شامل ارزیابی شناختی فرد از سینما -اطلاعات عمومی و تخصصی- و میزان توانایی عملی او در ایفای نقش می باشد.

کلمات کلیدی

, , ,