اطلاعات دوره

استاد دوره : اساتید دوره ها بر اساس برنامه ریزی آموزشگاه تعیین و ابلاغ می گردد.
هزینه دوره : 0 ریال
شروع دوره :

توضیحات دوره

دوره پیشرفته بازیگری سینما در آموزشگاه سینمایی آپادانا شامل 120 ساعت آموزش با اساتید پروازی میهمان می باشد که بر اساس برنامه زمانبندی شده از سوی موسسه نام استاد مربوطه یک هفته قبل از کلاس به هنرجویان اعلام می گردد .فراگیران تابع تغییرات برنامه آموزشگاه می باشند.ثبت نام فراگیران در دوره های پیشرفته بازیگری طبق ظوابط آموزشگاه پس از ارزیابی های دوره مقدماتی میسر می باشد. شهریه ی ده روز اول دوره پیشرفته که ۶۰ ساعت می باشد مبلغ ده میلیون تومان می باشد.ده روز دوم با توجه به شرایط تورم محاسبه و ابلاغ می گردد. شهریه پس از ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نمی گردد. ظرفیت هر کلاس ۳۳ نفر بوده و در حال حاضر تنها دو کلاس بازیگری پیشرفته در سال پذیرش و برگزار می گردد.کلاس ها بصورت 10 روز متوالی هر روز 6 ساعت برگزار می گردد.پنج جلسه تاخیر و یا یک جلسه غیبت موجب حذف هنرجو از دوره و محرومیت وی از ارزیابی های پایان دوره خواهد شد.. آموزش بازیگری در آپادانا بر اساس متد اختصاصی کتاب بازیگری و دیگر هیچ می باشد. اعطا کارنامه بازیگری آپادانا صرفا به افرادی که دوره پیشرفته را بر اساس ارزیابی های موسسه و اساتید محترم دوره با موفقیت سپری نمایند و در کارهای سینمایی و تلوزیونی حضور یابند اعطا می گردد. در طول بیست سال فعالیت فقط 60 نفر موفق به دریافت کارنامه در رشته های بازیگری،کارگردانی،فیلمنامه نویسی و عکاسی از آپادانا شده اند.این موسسه رویکرد اعطاء مدرک به کسانی که واقعا در کسب مهارت موفق نبوده اند را ندارد.

کلمات کلیدی

,