اطلاعات دوره

استاد دوره : اساتید دوره ها بر اساس برنامه ریزی آموزشگاه تعیین و ابلاغ می گردد.
هزینه دوره : 3,000,000 ریال
شروع دوره : چهارشنبه، 23 خرداد 1397

توضیحات دوره

دوره فیلمنامه نویسی شامل دو ترم می باشد. هر ترم 30 ساعت آموزش در پانزده جلسه بطور متوسط در هفته دو روز ارائه می گردد.مبلغ شهریه هر ترم 300000 تومان می باشد .

کلمات کلیدی

, , ,