آغاز مستر کلاس بازیگری آپادانا اول بهمن ماه

آغاز مستر کلاس بازیگری آپادانا اول بهمن ماه

تصاویر کارگاه ها

توضیحات

اولین جلسه از مستر کلاس بازیگری آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا امروز دوشنبه اول بهمن ماه 1397 با حضور استاد محمد حسین باکیده برگزار گردید.این دوره ده روز متوالی می باشد.