کارگاه دکتر محمد صادقی

کارگاه دکتر محمد صادقی

تصاویر کارگاه ها

توضیحات

دکتر محمد صادقی در آمریکا در دانشگاه ایالتی «ویسکانسین» در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در رشته علوم ارتباطات و ارتباطات جمعی و هنرهای ارتباطی، تحصیل می‌کند و در زمینه سینما و تلویزیون متمرکز می‌شود. برای تکمیل تحصیلات بازیگری در چند مدرسه بازیگری از جمله مدرسه «سن فورد مایزنر» و «لی استراس برگا» تحصیل می‌کند. همکاری ایشان با اموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا از سال 1387 آغاز گردیده و همچنان ادامه دارد.جناب آقای دکتر محمد صادقی از اساتید مبرز بازیگری کشور بوده و تا کنون بالغ بر پنج مستر کلاس در آپادانا برای فارغ التحصیلان دوره های بازیگری سینما با روش متد اکتینگ برگزار نموده است.