مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

مجوزها

توضیحات

آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را طبق ظوابط و مقررات وزارتخانه متبوع از سال 1383 آغاز و تعقیب نموده است.