فیلم کوتاه ننگ کشی

فیلم کوتاه ننگ کشی

| مفاخر آپادانا

یکشنبه بیست و هشتم اسفندماه ۱۴۰۱ واجد خبر خوش ...

امیراحمدصادق زاده

امیراحمدصادق زاده

| مفاخر آپادانا

آپادانایی ها در جشنواره ی مولیزه ایتالیا ا ...

پانیذ شفاعی

پانیذ شفاعی

| مفاخر آپادانا

مصاحبه ی پانیذ شفاعی هنرجوی مستعد و ساعی دوره ...

دینا سهرابیان

دینا سهرابیان

| مفاخر آپادانا

کسب افتخاری دیگر برای آموزشگاه آزاد ...

زهرا اسکندری

زهرا اسکندری

| مفاخر آپادانا

زهرا اسکندری مقابل دوربین امیر اطهر سهیلی ...

مجید نادری

مجید نادری

| مفاخر آپادانا

جمعه سوم دیماه ۱۴۰۰ شب خوب و پرشور آپادانا ...

خروجی های آپادانا

خروجی های آپادانا

| مفاخر آپادانا

برای مدیریت و کادر اساتید و مربیان آپادانا هی ...

امیرمسعود سهیلی

امیرمسعود سهیلی

| مفاخر آپادانا

برنامه کامل اکران فیلم کوتاه فیلمرغ کاری ا ...

خبر خوب

خبر خوب

| مفاخر آپادانا

یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ سید جلال حسینی و خان ...

عرفان ایرانی

عرفان ایرانی

| مفاخر آپادانا

درخشش عرفان ایرانی هنرجوی دوره پیشرفته بازیگر ...

کریم رنجبر

کریم رنجبر

| مفاخر آپادانا

درخشش کریم رنجبر مقدم هنرجوی دوره پیشرفته باز ...

مسعود فرهادیان

مسعود فرهادیان

| مفاخر آپادانا

مسعود فرهادیان هنرجوی ساعی و موفق آموزشگاه سی ...

علی آشمند

علی آشمند

| مفاخر آپادانا

علی آشمند فراگیر مستعد و موفق دوره ی بازیگری ...

سحر نظامدوست

سحر نظامدوست

| مفاخر آپادانا

درخشش سحر نظامدوست بازیگر سینما و تلوزیون در ...

پریسا حسینی

پریسا حسینی

| مفاخر آپادانا

افتخار آفرینی پریسا حسینی فراگیر دوره بازیگری ...

علی صدایی

علی صدایی

| مفاخر آپادانا

درخششی یکی دیگر از فراگیران آموزشگاه آزاد سین ...

سارا شاهرودیان

سارا شاهرودیان

| مفاخر آپادانا

اکران نمایش این خیمه نیست به نویسندگی و کارگر ...

حمیرا مهدوی

حمیرا مهدوی

| مفاخر آپادانا

افتخاری دیگر برای آپادانا جايزه بهترين فيل ...

سارا کشمیری

سارا کشمیری

| مفاخر آپادانا

 اثر برتر راه يافته به جشنواره نمایشنامه ...

سارا شاهرودیان

سارا شاهرودیان

| مفاخر آپادانا

همه به تو می بالیم و افتخار می کنیم  . ...

سارا شاهرودیان

سارا شاهرودیان

| مفاخر آپادانا

سارا شاهرودیان هنرمند موفق بازیگری سینما و تا ...

سارا شاهرودیان

سارا شاهرودیان

| مفاخر آپادانا

افتخاری دیگر برای آپادانا سارا شاهرودیان دانش ...