اطلاعات دوره

استاد دوره : مجید آزاد
هزینه دوره : 0 ریال
شروع دوره : شنبه، 6 خرداد 1402

توضیحات دوره

دوره تدوین در آموزشگاه سینمایی آپادانا در پانزده جلسه ،دوساعته مجموعا سی ساعت که در هفته دور روز برگزار می گردد با شهریه ی سه ملیون تومان می باشد.

کلمات کلیدی

,