اطلاعات دوره

استاد دوره : پارسا مهدوی
هزینه دوره : 20,000,000 ریال
شروع دوره : دوشنبه، 16 بهمن 1402

توضیحات دوره

دوره عکاسی در آموزشگاه سینمایی آپادانا شامل آشنایی با دوربین،ترکیب بندی و مبحث نورپردازی می باشد . دوره مجموعا سی ساعت شامل آموزش تئوری و کار عملی می باشد که در ده روز ارائه می گردد.ساعت کلاس 16 لغایت 19 در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته می باشد.مبلغ شهریه دوره دو میلیون تومان بوده که پس از ثبت نام به دلیل تعهد آموزشگاه در ارائه منظم خدمت ،مسترد نمی گردد. هرگونه اعطا گواهینامه در آپادانا منوط به موفقیتهنرجو در ارزیابی های موسسه می باشد.

کلمات کلیدی

, , ,