اطلاعات دوره

استاد دوره :
هزینه دوره : 0 ریال
شروع دوره :

توضیحات دوره

دوره کارگردانی شامل فراگیری مهارتهای بازی گردانی ، دکوپاژ، عکاسی ،فیلمنامه نویسی و هدایت عوامل صحنه می باشد که مجموعا در 210 ساعت آموزش ارائه می گردد. .شرط حضور در دوره داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم می باشد. مبلغ شهریه بیست میلیون تومان است. پذیرش هنرجوی دوره کارگردانی در آموزشگاه سینمایی آپادانا گزینشی و بطور محدود می باشد.

کلمات کلیدی

,