اطلاعات دوره

استاد دوره : فاطمه رحیم زاده
هزینه دوره : 20,000,000 ریال
شروع دوره :

توضیحات دوره

شرط حضور در کلاس های بازیگری آپادانا قبولی در تست ورودی است . دوره مقدماتی بازیگری سینما درکالج سینمایی آپادانا ۳۰ ساعت می باشد که در ده جلسه ی سه ساعته و هر هفته تنها در یک روز ارائه می گردد .آموزش بازیگری در آپادانا بر اساس متداختصاصی کتاب بازیگری و دیگر هیچ می باشد. در پایان دوره مقدماتی در صورتی که نتیجه ی ارزیابی های آموزشگاه از هنرجو مثبت باشد ،در دوره ی پیشرفته پذیرش می گردد. شهریه ی کلاس مقدماتی بازیگری سینما در آپادانا مبلغ دو ملیون تومان شامل یک ملیون و هشتصد هزار تومان شهریه کلاس و دویست هزارتومان هزینه ی کتاب می باشد. کلاس ها عموما طرف بعد از ظهر برگزار می گردد.ساعت و برنامه ی کلاس ها هنگام ثبت نام اعلام می گردد.

کلمات کلیدی

,